Prijs voor Immaterieel Cultureel Erfgoed

Reuzen in Vlaanderen vzw wint de eerste cultuurprijs Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap!