reuzentrein

Collectie Stadsarchief Lier -www.kempenserfgoed.be

De oude of historische Lierse Reuzentrein, één van de oudste en meest volledige in ‘t land, bestaat uit drie grote en zeven kleine reuzen, drie fabeldieren, drie praalwagens en twintig looppaardjes.

Al sinds de vijftiende eeuw wandelen de oude reuzen van Lier mee in processies en optochten.
Tot op vandaag bleef de samenstelling van de groep vrijwel dezelfde en dat is uniek. Nergens is de reuzentrein zo volledig als in Lier.

In een stoet begeleiden de looppaardjes met ruiter het Ros Beiaard met de vierheemskinderen, gevolgd door de reuzenfamilie samengesteld uit Goliath, de Reuzin, de Kamenierster, Kinnebaba, Grotemoe en Groteva, Janneke broer, Mieke zuster en de twee Moorse knechtjes.
De volgorde van de Leeuw met maagdenberg, de Kameel, de Olifant en de Hellewagen wisselt in de loop der jaren al eens. Maar, het Schip van ’s lands welvaren heeft zijn vaste plaats als hekkesluiter.

Lange tijd kwamen de reuzen jaarlijks onder de mensen, maar nu zijn hun optredens exclusiever en laten ze zich alleen op bijzondere gelegenheden zien.

De oude stadsrekeningen bevatten een schat aan informatie met betrekking tot de reuzen en hun gevolg. Zij vermelden de uitgaven voor onder andere het maken, reinigen, herstellen, vernieuwen en dragen van de diverse onderdelen van de reuzentrein .
Richalt van Grasen verwijst in zijn Gedenkwaardige memorie van Lier, tot nog toe de oudst gekende stadsbeschrijving (1614), regelmatig naar die rekeningen.
De laatste grondige restauratie van de reuzenfamilie dateert van 1928. De Lierse erfgoedkundige Bernard Janssens heeft Goliath en zijn gevolg dat jaar in enkele weken tijd ommegangsklaar gemaakt.
Ter gelegenheid van de Ommegang in 2015 kregen de Reuzin en de Kamenierster nieuwe wilgentenen draagmanden. Voor die gelegenheid werden ook de manden van de andere reuzen nagekeken en hersteld waar nodig.