• Bevordering van de kennis over en de praktijk van Lierse tradities en gebruiken.
  • Behoud en beheer van andere Lierse reuzen.
  • Advies bij de creatie van een nieuwe reus