De Lierse Reuzentrein

De oude of historische Lierse Reuzentrein bestaat uit:

  • de reuzen Goliath, de Reuzin, de Kamenierster, Kinnebaba, Jannekebroer en Miekezuster, Grooteva en Grootemoe en de twee Moorkens
  • de fabeldieren het Ros Beiaard, de kameel en de olifant
  • de praalwagens de Hellewagen, de Leeuw met Maagdenberg en het Schip van ’s lands welvaren
  • de looppaardjes

Andere reuzen: Pallieter, Cor de Kluts, Wardje en Grimmara

Collectie Stadsarchief Lier – www.kempenserfgoed.be