Voorzitter: Luk Ceulemans

Ondervoorzitter: Jan Hauwaert

Penningmeester: Jo Docx

Secretaris: Dominic Van Oosterwyck a.i.

Leden:

  • Jan Ceulemans
  • Stijn Coenen
  • Ricardo Garrido Badillo
  • Johan Hendrickx
  • Nadine Janssen
  • Marc Mees
  • Marc Stubbe
  • Bert van der Wee
  • Dirk Van de Velde
  • Jef Vingerhoets