De Lierse Ommegang

Al van in de 14de eeuw trekt op kermisdag een processie door de Lierse straten. Geleidelijk aan breidt die processie uit. Naast religieuze elementen, zoals de relieken van stadspatroon Gummarus, verschijnen meer wereldse onderdelen (vaak van religieuze oorsprong) als reuzen, fabeldieren en praalwagens. Van een processie wordt de optocht een ommegang, een benaming afgeleid van omgaan, aanvankelijk rond de kerk, later rond of door de stad.

Oorspronkelijk komen de reuzen jaarlijks onder de mensen. Oorlog of geldgebrek beletten het uitgaan van de Ommegang soms voor jaren. Eenmaal, in 1722, zijn de uitgaven dan weer zo buitensporig dat het stadsbestuur door de overheid op de vingers getikt wordt. Vanaf de 19de eeuw worden de optredens van de reuzen exclusiever en laten ze zich alleen nog tijdens bijzondere gelegenheden zien.

De Gezellen van ’t Groot Volk willen de reuzen opnieuw vaker in het Lierse straatbeeld laten verschijnen. Zo blijft de reuzentraditie leven en krijgt dit buitengewoon Liers erfgoed meer bekendheid.

Op de jaarlijkse GrOOte Zondag (zondag vóór de Sint-Gummarusprocessie in oktober) gaat de historische reuzenfamilie uit. De Ommegang is sedert 2020 een vijfjaarlijks evenement met de volledige historische reuzentrein en kan zo, naar de aloude traditie, om de 25 jaar deel uit maken van de Gummarusfeesten.

Vanwege de coronapandemie heeft de Ommegang echter niet kunnen plaatsvinden in 2020 maar wel in 2022. De volgende editie zal in 2026 georganiseerd worden, daarna in 2030 en vervolgens opnieuw om de vijf jaar.