Gezellen van ’t Groot Volk

De Gezellen van ’t Groot Volk vzw is een Lierse vereniging. Met ondersteuning van het stadsbestuur staat zij in voor de Lierse Reuzentrein en de Ommegang.

Doel

  • Bevordering van de kennis over en de praktijk van Lierse tradities en gebruiken.
  • Behoud, beheer en uitbouw van de Lierse Reuzentrein.
  • Behoud en beheer van andere Lierse reuzen.
  • Promotie en organisatie van de Lierse Ommegang.
  • Advies bij de creatie van een nieuwe reus.

Gezellen

Voorzitter: Jo Docx
Secretaris: Jan Hauwaert
Penningmeester: Jef Vingerhoets

Leden:
Luk Ceulemans
Wim Ceulemans
Stijn Coenen
Ricardo Garrido Badillo
Lou Geluyckens
Johan Hendrickx
Joep Hoogendoorn
Nadine Janssen
Eddy Klein
Marc Mees
Marc Stubbe
Bert van der Wee
Dirk Van de Velde
Emma Van Loock

‘De reuzen en het Beiaardspaard! Hoera! Hoera! achteruit! achteruit! … daar zijn ze! … Bezie ze maar goed! Want alle vijf en twintig jaren komen ze maar eens uit hun paleis en morgen zijn z’er weer binnen! Groot volk laat zich lang wachten en zich niet te veel zien.’

(Uit Felix Timmermans, Lierke Plezierke, 1928)