Gezellen van ’t Groot Volk

‘De reuzen en het Beiaardspaard! Hoera! Hoera! achteruit! achteruit! … daar zijn ze! … Bezie ze maar goed! Want alle vijf en twintig jaren komen ze maar eens uit hun paleis en morgen zijn z’er weer binnen! Groot volk laat zich lang wachten en zich niet te veel zien.’
(uit Felix Timmermans, Lierke Plezierke, 1928)

De Gezellen van ’t Groot Volk vzw is een Lierse vereniging. Met ondersteuning van het stadsbestuur staat zij in voor de reuzentrein en de Ommegang.

Doel

 • Bevordering van de kennis over en de praktijk van Lierse tradities en gebruiken.
 • Behoud, beheer en uitbouw van de Lierse Reuzentrein.
 • Behoud en beheer van andere Lierse reuzen.
 • Promotie en organisatie van de Lierse Ommegang.
 • Advies bij de creatie van een nieuwe reus.

Voorzitter: Jo Docx
Secretaris: Jan Hauwaert
Penningmeester: Jef Vingerhoets

Leden:

 • Luk Ceulemans
 • Wim Ceulemans
 • Stijn Coenen
 • Ricardo Garrido Badillo
 • Lou Geluyckens
 • Johan Hendrickx
 • Joep Hogendoorn
 • Nadine Janssen
 • Eddy Klein
 • Marc Mees
 • Marc Stubbe
 • Bert van der Wee
 • Dirk Van de Velde
 • Emma Van Loock