Help de Gezellen van ’t Groot Volk de traditie rond de Lierse reuzenfamilie te behouden en door te geven: neem als vereniging, buurtcomité, familie … het peterschap op van een reus, een huppelpaardje, een fabeldier of een praalwagen.

 

Het peterschap omvat:

voorzien van dragers

(met de intentie het dragerschap tot een ‘van-vader-op-zoon’ traditie te laten uitgroeien):

  • 3 dragers per grote reus: Goliath, de reuzin en de meid
  • 2 dragers per kleine reus: Kinnebaba, de twee Moorse knechten, Mieke zuster, Janneke broer, Grootemoe en Grooteva
  • 8 dragers per fabeldier: olifant en kameel
  • 1 drager (kind) per huppelpaardje

onderhoud van de kledij van de dragers

de kledij wordt door de Gezellen van ’t Groot Volk aangekocht.

financiële ondersteuning

  • van de reus, het huppelpaardje, het fabeldier of de praalwagen waarvan men het peterschap verwerft
  • voor verzekering, onderhoud, herstellingen, huren van trekpaarden, …
  • bedrag op jaarbasis: grote reus: 250€, kleine reus: 100€, huppelpaardje: 20€, dolfijn, olifant, kameel, Schip van ’s lands welvaren, leeuw: 350€.

 

Om alle dragers jaarlijks aan bod te laten komen, de ‘historische’ reuzentrein komt immers niet elk jaar buiten, vormen zij samen één grote pool. Daaruit zal gerecruteerd worden om Lier te vertegenwoordigen in reuzenstoeten en op andere relevante evenementen met de ‘ambassadeurs’reuzen zoals Pallieter, Cor de Kluts, Johan den Bakker, …

Het opnemen van het peterschap betekent niet dat de peter(vereniging) enige aanspraak kan maken op het gebruik van de betrokken reus, huppelpaardje, fabeldier of praalwagen.

Contact: info@gezellenvantgrootvolk.be