B0820, Goliath, collectie stadsmuseum Lier
©Jeroen Broeckx & Lichtwaas

Goliath

Stamvader van de reuzenfamilie.

De reus vindt zijn oorsprong in het Bijbels verhaal van de Joodse herdersjongen David die met zijn slinger de Filistijnse reus Goliath doodt en hem nadien onthoofdt met zijn zwaard. Het symboliseert de zege van God over de duivel, van goed over kwaad.

Van Grasen schrijft over het ontstaan en de benaming van Goliath: Anno 1469, onttrent Liesche kermis, wirden eene rues ghemact alwaer sy nacht ende dach aen vrochten om teghen kermis ghedaen te hebben. … Anno 1473 was inde processie Golias den ruese ende synen kneght, oock groet als een Ruese, … .

Voor de reus liep gewoonlijk een tuimelaar, een acrobaat die sprong en tuimelde en overeenkomstig de overlevering de herdersjongen David moest verbeelden. Het kladboek van 1608 bijvoorbeeld vermeldt dat Aert Verhage betaald werd om als Davidt getuymelt te hebben voer de groote ruese.

Goliath is 4m groot en weegt ongeveer 65kg. Hij draagt een zilverkleurig harnas en helm. Een zwaard en een perkamentrol vormen zijn attributen. Opmerkelijk zijn zijn ogen die door een ingebouwd mechanisme, in 1928 vernieuwd door Bernard Janssens, kunnen bewegen.