B0825, Groteva, collectie stadsmuseum Lier
©Jeroen Broeckx & Lichtwaas

Groteva

Reeds in 1604 zijn Goliath, de Reuzin en de Kamenierster vergezeld van vyf reuskens met den sot ende tkindt. Met uitzondering van het kind dat later Kinnebaba wordt geheten, dragen geen van de andere zes reuzen een naam. Zij worden meestal als de ses cleyne reuskens beschreven of, zoals in de samenstelling van de ommegang van 1722, als de 6 kinderen van de reuzen.

Wanneer precies de zes kleine reuzen (her)benoemd zijn is tot op heden nog niet onderzocht. Grotemoe en Groteva gaan waarschijnlijk voor het eerst mee in de ommegang van 1865. In de beschrijving van die optocht maken Grand-papa en Grand-maman deel uit van de reuzenfamilie.

Groteva is 2,30m groot en weegt ongeveer 30kg.
Zijn hoofd is van beschilderd papier-maché.
Typisch voor de kleine reuzen is dat hun handen eigenlijk de handen van de drager zijn die uit de mouwen van de kledij steken.