B0822, Kamenierster, collectie stadsmuseum Lier
©Jeroen Broeckx & Lichtwaas

Kamenierster

Kamermeisje van de Reuzin.

In de tot nog toe onderzochte stadsrekeningen wordt de kamenierster voor het eerst in 1604 vermeld. Willem Verheugen wordt namelijk betaald voor het dragen van de caemeniere. Telkens staan de draagkosten voor de reuzenmeid vlak na de uitgave voor het dragen van de Reuzin opgetekend. De caemeniere staat in dienst van de Reuzin, niet van de rest van het reuzenhuishouden.
Naast Goliath en de Reuzin is zij de derde grote reus.

De kamenierster is 3,10m groot en weegt ongeveer 40kg.
Net als de Reuzin zijn haar hoofd en handen van beschilderd hout.
De Kamenierster is herkenbaar aan haar hoedje met pluim en haar witte schort.