B2818, Schip van ‘s Lands Welvaren, collectie stadsmuseum Lier
©Annemie Depuydt

Het Schip van ‘s Lands Welvaren

In 1811 maken de Lierse schippers een praalwagen met een schip als zinnebeeld van hun oude ambacht en het ooit welvarende Lier. De rest van de eeuw staat de wagen steeds in het teken van het thema van de Ommegang. Van een eerbetoon aan de stedelijke welvaart over een viering van de stadspatroon Gummarus tot aan een hulde van de koning en het welzijn van het jonge Belgische koninkrijk. Kapitein en bemanning zingen een lied passend bij het onderwerp.

Intussen gekend als Het schip van ’s lands welvaren blijft het schip die naam ook in de 20ste en de 21ste eeuw behouden, maar de verwijzing naar de vroegere stedelijke welvaart gaat geleidelijk aan verloren.