Het eerste weekend van oktober 2020 had de vijfjaarlijkse Ommegang door de Lierse straten moeten trekken. Corona maakt dat we dit grote feest een jaar moeten uitstellen: geen Ommegang in 2020, maar wel op 9 en 10 oktober 2021.

Toch zal GrOOte Zondag 2020 niet ongemerkt voorbij gaan. Een nieuwe reus doet die dag zijn Blijde Intrede in Lier. En niet zo maar een gewone reus. Maar wel Gummarus, patroonheilige van de stad Lier. De onthulling, zegening en inschrijving in het Lierse bevolkingsregister zullen gebeuren in aanwezigheid van een beperkte kring van Lierenaars die zeer nauw betrokkenen zijn bij de creatie van de nieuwe reus. De coronamaatregelen verhinderen immers dat een groot publiek hiervan getuige kan zijn. Maar het event zal via de pers te volgen zijn, en vanaf woensdag 7 oktober ook online te bekijken. De link naar het youtubekanaal zal tijdig via www.gezellenvantgrootvolk.be en de pers kenbaar gemaakt worden.

Ook de jaarlijkse Sint-Gummarusprocessie, dit jaar precies op de naamdag van Gummarus zondag 11 oktober, moet door de coronamaatregelen binnen de kerkmuren blijven. Tijdens de eucharistievieringen op zaterdag 10 (18u) en zondag 11 oktober (10u) zal het kleine schrijntje met de relieken van Sint-Gummarus in processie in de kerk rondgedragen worden. Hiermee wordt er aangesloten bij de historische traditie waarbij Sint-Gummarus bij grote ziekten of rampen tot bij de Lierse stadspoorten gedragen werd. In opvolging van de huidige coronamaatregelen is voor het bijwonen van één van de vermelde eucharistievieringen een voorafgaandelijke inschrijving wel noodzakelijk. Meer info over de Bedevaartmis en de Sint-Gummarusprocessie zal gecommuniceerd worden via de pers en via www.kerknet.be/organisatie/broederschap-van-sint-gummarus.

En ook al trekken dit jaar de Ommegang en de Sint-Gummarusprocessie niet door de Lierse straten toch doen de Gezellen van ’t Groot Volk en het Broederschap van Sint-Gummarus een zeer warme oproep aan alle Lierenaars: bevlag op de zondagen 4 en 11 oktober feestelijk jullie gevels en vier zo mee vanuit uw kot.