PERSBERICHT STAD EN OCMW LIER: Samen tegen corona – Persmededeling van de stad Lier en de Gezellen van ’t Groot Volk vzw met betrekking tot de Ommegang… Anders 2020

In gezamenlijk overleg hebben het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Lier en de Gezellen van ’t Groot Volk vzw in gezamenlijk overleg besloten om de op 3 en 4 oktober 2020 geplande Ommegang… Anders te verschuiven naar 2021.

En dit om volgende redenen.

1.

Maandag 16 maart zei Marc Van Ranst in De Afspraak op de VRT dat het niet alleen erg moeilijk is om te beslissen welke coronamaatregelen wanneer ingesteld moeten worden maar dat ook ‘de exit’ (de afbouw) van de genomen maatregelen niet zo eenvoudig zal liggen.

Het is duidelijk dat de volgende weken en mogelijks maanden nog gebukt zullen gaan onder coronamaatregelen. Maar bij het afbouwen van de coronamaatregelen lijkt het ook niet logisch dat dan plots alle remmen zullen kunnen losgegooid worden. Welke coronamaatregelen zullen in het najaar nog gelden? Is het met andere woorden verantwoord om voor het najaar nu grootse (wat aantal bezoekers of toeschouwers betreft) evenementen, zoals de Ommegang, te plannen!?

2.

In het concept van de Ommegang… Anders 2020 wordt heel substantieel beroep gedaan op onder meer de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, de toneelverenigingen, jeugd- en sportverenigingen, … Er moet gerepeteerd en vergaderd worden. De coronamaatregelen gaan dit de volgende maanden echter niet of erg beperkend mogelijk maken. Daarenboven zullen scholen en verenigingen dan andere prioriteiten en kopzorgen hebben dan te repeteren voor de Ommegang. hebben Hierdoor komt een kwalitatieve uitwerking van de Ommegang in het gedrang en kan deze niet gegarandeerd worden.

3.

Tot slot is er het financieel aspect. In deze fase van de uitbouw van de Ommegang… Anders 2020 moeten er engagementen aangegaan en voorschotten betaald worden. De bekommernis dat er optimaal gewaakt wordt over het te besteden budget betekent dat er nu best geen engagementen aangegaan worden die financiële gevolgen zouden kunnen hebben bij een latere afgelasting van de Ommegang de komende maanden.

Ook al is het allemaal een beetje koffiedik kijken toch willen de stad Lier en de Gezellen van ’t Groot Volk voldoende realisme tonen en in de huidige situatie de beslissing van een wijze huisvader nemen door de Ommegang… Anders 2020 te verschuiven naar 2021.

Ook de creatie van het nieuwe fabeldier het beest wordt door de Gezellen van ’t Groot Volk verschoven naar 2021.

Verantwoordelijk: burgemeester Frank Boogaerts en schepen Rik Verwaest.